social facebook social twitter social instagram social vimeo social tripadvisor

social facebook

social twitter

social instagram

social youtube

social tripadvisor

link home Brouwersdam

Terms & Conditions

• Met verhuurder wordt bedoeld: ‘Zeil- & Surfcentrum Brouwersdam B.V.’.

• Met huurder en/of cursist wordt bedoeld: de persoon die onderhavig formulier invult en ondertekent.

• Met medegebruiker(s)/medehuurder(s) wordt bedoeld: een ieder die gebruik maakt van het materiaal en goederen die huurder van de verhuurder huurt.

• Huurder en/of cursist gaat akkoord met de reservering.

• Huurder en/of cursist erkent het materiaal in goede staat te hebben ontvangen.

• Huurder en/of cursist is verplicht het materiaal in dezelfde goede staat aan de verhuurder terug te geven.

• Huurder en/of cursist verklaart dat hij/zij en medegebruiker(s)/medehuurder(s) voldoende goed kunnen zwemmen.

• Het materiaal, m.u.v. zeilboten, is niet verzekerd, zeilboten zijn wel verzekerd maar er is altijd een eigen risico van € 500,- per boot.

• Doorverhuur aan derden door de huurder is niet toegestaan, diefstal en schade ontstaan tijdens doorverhuur door huurder aan derden is niet verzekerd.

• Huurder is volledig aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan de accommodatie, het materiaal, aan zichzelf of aan zijn medegebruiker(s)/medehuurder(s), dit betreft ook de schade die eventueel onder de dekking van de verzekering van de verhuurder valt.

• Schade/eigen risico moet terstond door de huurder worden betaald.

• Indien de schade later alsnog door de verzekeraar wordt vergoed, wordt het door de huurder betaalde bedrag terstond door de verhuurder op de rekening van de huurder teruggestort zonder rente.

• Verhuurder is niet verzekerd voor schade door huurders veroorzaakt aan zichzelf, aan anderen of aan eigendommen van huurder of anderen.

• Het achterlaten van goederen en eigendommen van de huurder/cursist op de verhuurlocaties geschiedt op eigen risico, ook als de goederen en eigendommen in bewaring worden gesteld door de huurder/cursist aan verhuurder of één der medewerkers van de verhuurder.

• Het gebruik van de waterjump geschiedt op eigen risico en het gebruik van een wetsuit, impact vest en helm is verplicht.

• Verhuurder is niet aansprakelijk voor ongevallen, verhuurder is tevens niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan door een ongeval.

• Huurder en/of cursist en medegebruiker(s)/medehuurder(s) dienen een WA-verzekering afgesloten te hebben die dergelijke schade dekt.

• De polisvoorwaarden van de verzekering van de verhuurder zijn voor de huurder gratis in te zien.

• Accommodatiegasten dienen zich te houden aan de huisregels die ter inzage worden aangeboden op de receptie en die meegestuurd worden met de reserveringsbevestiging.

• De hoofdboeker blijft verantwoordelijk voor het afhandelen van de eventueel ontstane schade aan het verblijf.

 

Annulering

Wij adviseren u een annuleringsverzekering af te sluiten. Indien u geen annuleringsverzekering heeft, behouden wij het recht bij annulering de huursom (of een gedeelte daarvan) niet te restitueren.

 

Recron

Voor al onze aanbiedingen gelden de Recron-voorwaarden voor groepsaccommodaties 01-07-2016. Prijzen en wijzigingen onder voorbehoud.