social facebook social twitter social instagram social vimeo social tripadvisor

social facebook

social twitter

social instagram

social youtube

social tripadvisor

link home Brouwersdam

ALGEMENE VOORWAARDEN ZEIL- & SURFCENTRUM BROUWERSDAM B.V.

gedeponeerd bij de K.v.K. onder nummer 59617098

 

HUUR MATERIAAL

 

• Met verhuurder wordt bedoeld: “Zeil- & Surfcentrum Brouwersdam B.V.”.

• Met huurder wordt bedoeld: de persoon die onderhavig formulier invult en ondertekent.

• Met medegebruiker(s)/medehuurder(s) wordt bedoeld: een ieder die gebruik maakt van het materiaal en goederen die de huurder van de verhuurder huurt.

• Huurder gaat akkoord met de reservering en erkent het materiaal in goede staat te hebben ontvangen.

• Gelijktijdig met het in ontvangst nemen van het materiaal krijgt huurder (met medegebruiker(s)/ medehuurder(s) indien van toepassing) bovendien het recht om van de sportaccommodatie van verhuurder gebruik te maken zolang hij het materiaal van verhuurder huurt.

• De sportaccommodatie van verhuurder is gesitueerd aan de Ossenhoek 1 te Ouddorp. De huurder krijgt gedurende de gehele huurperiode het recht om gebruik te maken van de in de sportaccommodatie aanwezige sportfaciliteiten voor het gehuurde materiaal, alsmede van de aanwezige omkleedfaciliteiten en sanitaire voorzieningen, die de huurder in de gelegenheid stellen om zich om te kleden en voor te bereiden op het sporten en om de sportbeoefening te beëindigen.

• Huurder verplicht zich zorgvuldig om te gaan met de sportaccommodatie van verhuurder en het materiaal in dezelfde goede staat aan de verhuurder terug te geven.

• Huurder verklaart dat hij/zij en medegebruiker(s)/medehuurder(s) voldoende goed kunnen zwemmen.

• Het materiaal is niet verzekerd.

• Doorverhuur aan derden door de huurder is niet toegestaan.

• Diefstal en schade ontstaan tijdens doorverhuur door huurder aan derden is niet verzekerd.

• Huurder is volledig aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan het materiaal, aan zichzelf of aan zijn medegebruiker(s)/medehuurder(s). Dit betreft ook de schade die eventueel onder de dekking van de verzekering van de verhuurder valt.

• Schade moet terstond door de huurder worden betaald. Indien schade later alsnog door de verzekeraar wordt vergoed, wordt het door de huurder betaalde bedrag terstond door de verhuurder op rekening van de huurder teruggestort. Dit zonder rente.

• Verhuurder is niet verzekerd voor schade door huurders veroorzaakt aan zichzelf, aan anderen of aan eigendommen van huurder of anderen. Alle door de huurder achter gelaten goederen en eigendommen van de huurder op de verhuurlocaties de huurder, ook als de goederen en eigendommen in bewaring worden gesteld door de huurder aan verhuurder of één der medewerkers van de verhuurder.

• Verhuurder is niet aansprakelijk voor ongevallen. Verhuurder is tevens niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan door een ongeval.

• Huurder en medegebruiker(s)/medehuurder(s) dienen een WA-verzekering afgesloten te hebben die dergelijke schade dekt.

• De polisvoorwaarden van de verzekering van de verhuurder zijn voor de huurder gratis in te zien.

 

Zeil- & Surfcentrum Brouwersdam B.V. is aangesloten bij HISWA-RECRON.

 

Voor het huren van boten, waarbij een eigen risico van €500 geldt, zijn de Hiswa algemene voorwaarden huur en verhuur vaartuigen van toepassing.

 

LESSEN

 

Voor het deelnemen aan lessen zijn de Hiswa algemene voorwaarden voor vaarscholen, duikscholen en viscursussen van toepassing.

 

VERBLIJF

 

Voor reserveringen met verblijf in onze accommodaties zijn de RECRON-voorwaarden van toepassing.

 

Genoemde voorwaarden zijn te downloaden via de link in de betreffende tekst.

©Zeil- & Surfcentrum Brouwersdam